Narcís Monturiol 14, 08240 Manresa (BCN)
902 104 417
Horari / 08:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00

Formació IPAF / Carnet PAL

Centre formació IPAF.

Curs per operadors de plataformes elevadores.

Actualment i des de 1997 és obligatori en l’ús de plataformes elevadores el carnet per operadors de plataformes elevadores (PEMP).

Donat que no hi ha cap organisme oficial que expedeixi un certificat o carnet vàlid a Espanya, s’ha adaptat un d’extern que esta reconegut a nivell mundial per la Tüv.

La majoria de les lleis de seguretat i Higiene, de prevenció de riscos laborals i de treball en altura recomanen una formació adequada per als treballadors en utilitzar un equip de treball. Les empreses tenen l’obligació de proporcionar la formació adequada als seus treballadors.

El programa de formació de IPAF per als operadors de plataformes elevadores ha estat desenvolupat pels millors professionals de la indústria de l’accés motoritzat. El programa de formació IPAF per a operadors de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMPs) està certificat per TÜV segons la ISO 18878:2004 Plataformes Elevadores Mòbils de Personal – Formació per a l’Operador (conductor). Cada any es formen més de 80.000 operadors a través de la xarxa mundial de centres de formació IPAF (més de 450 centres). Els operadors que acaben amb èxit el curs, reben el carnet PAL (Powered Access License), la guia de seguretat per a operadors de PEMPs, el llibre de registre de les experiències de l’operador i el certificat de formació.

IPAF no proporciona directament la formació. Són els seus centres de formació aprovats els que proporcionen formació, la majoria d’ells fabricadores o empreses de lloguer que són afiliats de IPAF. Els centres de formació IPAF segueixen el mètode de formació IPAF, però són empreses independents i estableixen per si mateixes les tarifes de formació segons els cursos proporcionats. Els centres de formació IPAF estan auditats regularment per garantir el nivell de qualitat de la formació. En general els cursos tenen una durada d’1 o 2 dies, amb sessions pràctiques i teòriques al final de les quals els candidats són examinats. El nombre d’alumnes per curs és reduït per garantir la qualitat de la formació. El material didàctic per a la formació està disponible en diversos idiomes i s’actualitza regularment.

Centre de formació certificat per Bureau Veritas.

El sistema de gestió d’Alkyplat ha estat auditat i s’ha trobat conforme amb els requisits de la norma UNE 58923:2012.

Centre de formació IPAF. Formació per obtenir el carnet PAL / Curs operador plataformes elevadores.

El carnet PAL (Powered Access License) està reconegut en la indústria de l’accés aeri de tot el món com a certificació que l’operador ha rebut una formació d’alta qualitat.

Està emès per IPAF (la federació internacional de l’accés motoritzat) i els reben els operadors que han acabat amb èxit un curs de formació en un centre de formació aprovat IPAF..

El programa de formació IPAF ha estat desenvolupat pels millors professionals del sector i està certificat per TÜV segons la ISO 18878:2004 Plataformes Elevadores Mòbils de Personal – Formació per a l’Operador (conductor).

Cada any es formen més de 80.000 operadors a través dels més de 450 centres de formació IPAF a tot el món.

Qui necessita el carnet PAL?

Si treballes en altura amb maquinària d’accés:

IPAF creu que hauries de tenir una formació adequada.

A més del teu ofici (electricista, pintor, decorador, netejador industrial) adquiriràs noves habilitats.

Encara que les plataformes elevadores estan concebudes com a mitjà d’accés fàcil i segur, no obstant això, amb una formació adequada, aconseguiràs utilitzar l’equip amb més destresa i seguretat.

Si ets empresari:

Si els teus operadors de plataformes elevadores posseeixen un carnet PAL pots estar segur que compleixes amb la teva obligació legal de proporcionar l’adequada formació per als teus treballadors.

La majoria de les lleis de seguretat i Higiene, de prevenció de riscos laborals i de treball en altura recomanen una formació adequada per als treballadors en utilitzar un equip de treball.

Una formació adequada significa més productivitat i eficiència per als operadors de plataformes elevadores.

Característiques:

El carnet PAL és vàlid per 5 anys. Indica la data del curs de formació i la data de caducitat (data de renovació del carnet PAL).

Especifica també la categoria en la qual l’operador ha estat format. El carnet indica també el nivell de formació: operador, demostrador o instructor.

El carnet PAL és personal i intransferible, inclou la signatura i la foto de l’operador. Té a més un logotip hologràfic que ho protegeix contra possibles falsificacions.

SpainCatalan